top of page

ONZE AANPAK

 

Onze aanpak is driedelig:

  • innoverende en motiverende inhoudelijke keuzes van wiskundige thema’s;

  • bereiken van kinderen, met aandacht voor 6 tot 12 jarigen uit kansengroepen;

  • trainen van begeleiders en medewerkers van organiserende partners met passie voor wiskunde.

We streven naar een gemiddelde duurtijd van 3 uur per sessie, opgebouwd zoals volgt: welkom, klassikale speelse inleiding van het thema en gebruikmakend van de 'ijsbrekers', hands on aan de slag met de wiskunde, werkstukken maken met pen&papier én digitale fabrikagetechnieken, afsluitmoment, uitdelen van de quiz van de maand.

Elke MatheMagic sessie voorzien wij wiskunde speelkoffer met een "wiskunde speelhoek" en "ijsbrekers". Deze dienen om deelnemers tijdens de rustpauzes en wachtmomenten met wiskundige raadsels en spelletjes te prikkelen. Deze worden zo gekozen dat men tot het besef kan komen dat met wiskundig bezig zijn ook thuis kan gebeuren via bijvoorbeeld spel. De materialen in deze hoek dienen als inspiratiebron voor trainers en zijn een opportuniteit om aan wiskunde te doen en om over wiskunde te praten. We hanteren een constructivistische aanpak zoals hieronder verder uitgelegd, daarom beperken we het aantal deelnemers tot een maximum van 12 jongeren per sessie, zodat er voldoende ruimte is voor zelfregulerend leren en het coöperatief proces optimaal kan verlopen. Op deze manier blijft de werklast ook haalbaar voor de twee vrijwillige begeleiders.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De vrijwilligers die de ateliers begeleiden bestaan enerzijds uit jongeren met sterke interesse voor wiskunde en anderzijds uit geëngageerde jongeren of jongvolwassene die zich willen engageren voor maatschappelijke bevordering van kansengroepen. Vrijwilligers die openstaan voor de inzichten en creativiteit van kinderen zullen dit op een specifieke manier moeten doen en zullen moeten bewust zijn van de principes van ‘scaffolding’, dit betekent een evenwicht zoeken tussen loslaten en begeleiden, om jongeren tot hogere inzichten en tot innovatieve realisaties te brengen, wat we hier toch duidelijk ook voor ogen hebben. Het eind-event zal hen ook in de kijker zetten. We streven hiermee naar het inspireren en gepassioneerd maken van deze groep, zodat er een sterk sneeuwbaleffect ontstaat die de resultaten van het project

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Buitenschools en onderwijsflankerend

Idealiter kan MatheMagic als een onderwijs-flankerend project geïntegreerd worden in het basisonderwijs en in de reguliere werking van jeugdhuizen. Afhankelijk van het accent kan ingezet worden op wiskunde verwerving, creatieve vaardigheden digitale skills of innovatie van het basisonderwijs.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IMG_20200825_094629.jpg

MatheMagic bij u! Bel voor een afspraak 
+32(0)497 41 31 88

unnamed-1.jpg
bottom of page