top of page

ROADMAP 2020-2023

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MatheMagic wil de perceptie van wiskunde bij jongeren veranderen en lostrekken van “rekenen”, “bewijsvoering”, “hoofdrekenen”... Tijdens de MatheMagic ateliers leggen wij nadruk op de mogelijkheden tot creativiteit en design. Onze workshops verbinden wiskundige thema’s, zoals topologie, meetkunde, dynamische systemen, tesselatie, aan beeldende activiteiten.

Wij selecteren wiskundige onderwerpen die niet focussen op snelheid en nauwkeurigheid maar wel op intuïtie, observatie en verlaten de gebaande paden van de wiskunde. In de sessies vertalen jongeren wiskundige principes, met digitale fabricagetechnieken en diverse materialen, naar artistieke werkjes. Wij werken met low en high tech; van schaar, papier en karton tot lasercutter, vinylsnijder en plexi. We maken patronen van tegels, tekeningen met slingers, tollen met knikkers….

Jaar 1 – 2020 - projectvoorstel goedgekeurd

  • MatheMagic start in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het eerste jaar omvat de ontwikkeling en een testfase van de ateliers, de opleiding van de vrijwilligers in de Brusselse regio, de ontwikkeling van een impactstudie en de realisatie van een communicatietools en -campagne.

 

Jaar 2 – 2021- projectvoorstel goedgekeurd

  • Vanaf 2021 vinden er gedurende gans het jaar ateliers plaats in Brussel (stad Brussel, Jette, Sint-Pieters-Leeuw, Molenbeek en Sint-Gillis) en Gent (stad Gent en Drongen). Tevens starten ateliers buiten Gent en Brussel. Deze projecten in Ieper, Geraardsbergen, Kessel-Lo en Antwerpen leggen de kiemen voor een MatheMagic netwerk in Vlaanderen. Parallel aan deze Vlaamse werking zoeken wij actief kandidaat vrijwilligers voor ons flankerend coachingsprogramma en verzamelen wij data omtrent de perceptie van wiskunde bij de deelnemers.

 

Jaar 3 – 2022- vervolgproject goedgekeurd

  • In het derde jaar intensiveren wij met de uitrol van MatheMagic via diverse netwerken in Vlaanderen (Maakbibs, STEMacademies en Fablabs). Wij zetten het flankerend coachingsprogramma verder. Dit programma is belangrijk voor een duurzame groei van MatheMagic. Wij willen onze expertise doorgeven zodat de lokale partners op zelfstandige basis verder kunnen werken. Ook de impactstudie werken wij verder uit.
    Kortom in dit derde werkingsjaar willen wij onze werking in Vlaanderen en Brussel consolideren. Eind 2022 presenteren wij de onderzoeksresultaten en brengen wij deelnemers, de opgeleid vrijwilligers, verantwoordelijken van de partnerorganisaties en subsidiërende overheid op een slotevent samen. En ideaal moment voor de doorstart van MatheMagic samen met regionale partners...

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page