top of page

HELP ONS de perceptie van wiskunde bij jongeren in kaart te brengen!

Met het oog op de meting van de impact van MatheMagic werd een bevraging van de deelnemers op punt gesteld. Het volledige onderzoeksinstrument is te raadplegen op:

https://www.surveylegend.com/s/2uz9

STEM-activiteiten vertrekken vanuit een didactische integratie van zowel Science, Technology, Engineering als Mathematics. Wanneer de extra letter “A” wordt toegevoegd, krijgt ook Arts als een vijfde discipline aandacht. STE(A)M-activiteiten vertalen de realiteit naar een educatieve context: in het echte leven zijn problemen immers niet geïsoleerd en zelden aan één van bovenstaande vakgebieden gebonden. Bij STE(A)M-activiteiten wordt idealiter gestreefd naar integratie tussen de verschillende disciplines.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Met het oog op de meting van de impact van MatheMagic werd een bevraging van de deelnemers op punt gesteld. Hieronder de links naar onze drie vragenlijsten:

VRAGENLIJST voor IEDEREEN ongeacht jij de workshop gevolgd hebt - dit is onze controlegroep

https://www.surveylegend.com/s/2uz9

VRAGENLIJST VOORAF aan de Mathemagic workshops 

https://www.surveylegend.com/s/30n1

VRAGENLIJST ACHTERAF de Mathemagic ateliers

https://www.surveylegend.com/s/30n2

Dit onderzoeksinstrument werd ontwikkeld door Ilse Baetslé in opdracht van De Creatieve STEM en vzw Dig-IT.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page